Vyučovanie anglického jazyka v materských školách prebieha dvakrát do týždňa v popoludňajších hodinách. Vyučovacia hodina trvá 30 minút. Podľa dohody je možné vyučovanie prispôsobiť.

Spôsob vyučovania:

Vyučovanie je založené na praktickom využívaní jazyka v konkrétnych situáciách s použitím názorných pomôcok. Deti získajú základnú slovnú zásobu používanú v bežnom živote veku primeranou hravou formou. Využívajú rôzne obrázky, hrajú sa hry, spievajú piesne, učia sa básne a riekanky a tiež kreslia.

Týždenne dostanú rodičia ku každej téme obrázok so slovnou zásobou, aby mali prehľad o odučenej látke. Na konci školského roka sa uskutoční otvorená hodina pre rodičov, na ktorej deti ukážu svoje vedomosti z anglického jazyka.

Obsah vyučovania:

Predstavovanie, pozdravy, jednoduché otázky a odpovede „Čo je to?“ „Kto je to?“ , pomenovanie hračiek, zvieratá, farby, dopravné prostriedky, ovocie, zelenina, obliekanie, časti tela a hlavy, geometrické tvary, sviatky, jednoduché rozprávanie o rodine, zariadenie bytu, rôzne činnosti vyjadrené slovesami vo všetkých osobách, základné číslovky 1-20, počítanie predmetov – podstatné mená v množnom čísle, kladné a záporné vety.V prípade záujmu, vyplňte náš dotazník alebo nás kontaktujte priamo na tel. čísle 0905 662 504

Polia s * sú povinné.